Nederlands Engels
De markthal | vlakbij Dare to Design*

Communicatiebureau ROTTERDAM | DARE TO DESIGN*

Communicatie expert uit Rotterdam | Dare to Design

Dare to Design is het communicatiebureau uit Rotterdam dat organisaties helpt bij de interne en externe communicatie met stakeholders. Vanuit een strategische visie op communicatie die samen met de klant wordt opgesteld, worden woord en beeld op eenduidige wijze doorgevoerd in de vele communicatievormen. Voorbeelden van de communicatievornen zijn o.a. brochures, jaarverslagen, bedrijfspresentaties, personeelsbladen en posters. Ook voor de online communicatie wordt Dare to Design ingezet. Daarbij zijn andere spelregels van toepassing. Het beeldscherm heeft voor communicatie andere eisen dan papier en de Google ranking vereist dat er bij de content rekening wordt gehouden met de zoekwoorden. SEO is hierbij het toverwoord wat staat voor Search Engine Optimalisatie. Een noodzakelijke wetenschap, want mooie teksten zijn vooral prachtig als ze ook door iedereen gevonden en gelezen kunnen worden.

Bellen blazen Communicatiebureau Rotterdam: Dare to Design

Bij alle uitingen, die Dare to Design bedenkt voor de communicatie van haar klanten, zijn de bedrijfsdoelstellingen uitgangspunt. Wie is de doelgroep, wat willen we daarbij bereiken en hoe gaan we dat doen? Communicatie heeft naast de functie van informatie-overdracht ook een rol in de branding en bepaalt in belangrijke mate hoe klanten, medewerkers en leveranciers over de organisatie denken. Het is dus van groot belang dat de visie van de organisatie geborgd is in het communcatiebeleid en de communicatie een congruent geheel vormt met de activiteiten van de organisatie. 

Communicatiebureau Rotterdam met ervaring in zakelijke dienstverlening

De klanten van Dare to Design zijn in verschillende branches te vinden o.a. zorg en de zakelijke dienstverlening zoals de verzekeringsbranche. De diensten die geleverd worden zijn communicatiegerelateerd en hebben onderling veel samenhang. Om die reden heeft Dare to Design een uitgebalanceerd team met specialisten die met elkaar al deze diensten intern uitvoeren. Dit levert niet alleen een goed integrale aanpak op, maar zorgt ook voor sflexibiliteit en nelheid van levering. Eigenschappen van ons communicatiebureau Rotterdam die een groeiend aantal klanten van Dare to Design zeer waarderen. Meer informatie is te vinden op onze website. Graag nodigen we je uit om een keer kennis te maken met onze organisatie. Bel ons voor een afspraak!